Amanda Östling

Dansutveckling Västmanland

Utveckla folklig dans i Västmanland
Nationella Rådet har nu i höst startat upp ännu ett projekt, Dansutveckling Västmanland, som i nära samarbete med Världens Musik o Dans ska jobba med att Utveckla folklig dans i Västmanland. Ansvarig för detta projekt är Svenska Folkdansringen och vi vill genom detta projekt bidra till att stärka dansens ställning i Västmanland. Målgrupp är medborgare i Västmanlands län i alla åldrar, med starkt fokus på unga. Vi vill arbeta operativt i länet och samarbeta med befintliga lokala aktörer. Det är viktigt för oss att erbjuda mötesplatser som skapar nyfikenhet på former för folklig dans och ger en fördjupad insikt om och förståelse för den egna kulturella identiteten. Ett arbete som nära knyter an till Folkdansringens arbete med det immateriella kulturarvet, bland annat genom att fokusera på och lyfta fram de många midsommardanserna, med hjälp av vårt eget material om folkvisor och sånglekar. Det sistnämnda handlar om att inom länet bibehålla och stärka kunskaperna kring sitt eget lokala kulturarv.

 

Håkan Andes Urban

Samspelsmedaljen 2017

Samspelsmedaljen instiftades vid Norrländsk Spelmansstämma i Sundsvall 17-18 augusti 1963.

Medaljen syftar till att uppmuntra och belöna gott samspel mellan två eller tre verksamma spelmän. Medaljerna finns i valörerna brons silver och guld samt Stora samspelsmedaljen.
Nu kallas det för Samspelshelgen och det blir uppspelningar den 4-6 november i Sundsvall men det blir även konserter, kurser, dans och bra med plats för buskspel
på Sidsjö Hotell & Konferens

Scenprogram både fredag och lördagkväll
Håkan, Anders & Urban -  FloraFolk - MP3