Styrelse och funktionärer

Margaretha Mattsson Ordförande 0250-41389
Simon Börjars Ledamot 070-583 66 34
Annelie Westerlund Sekreterare 0322-15378
Siv Burman Ledamot 070-622 84 87
Kristina Berneholm Ledamot 0503 124 76
Britt-Mari Arvidsson Ledamot 0735-307 148
Astrid Selling Ledamot 0457-823 11
Lars Englund Revisor 021-135306
Owe Källestål Revisorssuppleant 060-15 26 20
Åke Persson Valberedning 070-832 35 34
Birgitta Linder Valberedning, sammankallande 0703-052688
Hanna Tibell Valberedning 070-825 16 66
Gunnar Brandin Anställd 070-377 13 33
SSRs Kansli 070-377 13 33
Peter Ahlbom Redaktör, tidningen Spelmannen 08-18 34 11
Patrik Andersson Verksamhetsledare
Anna Lindblad Folkmusikkonsulent