Organisationer och institutioner

RFoD
Riksföreningen för Folkmusik och Dans RFoD organiserar alla som är intresserade av folkmusik och dans med rötter i hela världen.
http://www.rfod.se

Svenska Folkdansringen
Svenska Folkdansringen, (vanligtvis säger vi bara Folkdansringen), bildades 1920 och har över 385 föreningar spridda över hela landet. 21.000 medlemmar bedriver en verksamhet som omfattar den folkliga kulturen, dock med tonvikten lagd på dans, musik, dräkt och slöjd.
http://www.folkdansringen.se/riks/

Eric Sahlströminstitutet
Eric Sahlström Institutet har till uppgift att i det svenska samhället främja folkmusiken, folksången och folkdansen. I verksamheten skall samhörigheten mellan musiken, sången och dansen särskilt betonas och stor vikt läggas vid nyckelharpans fortlevnad och utveckling.
http://esitobo.org.loopiadns.com/index.php

Ethno
Ethno är världens största folkmusikläger för ungdomar! Under en sommarvecka varje år samlas cirka 100 unga folkmusiker från ett dussintal länder.
www.ethno.se

Svenskt visarkiv
Svenskt visarkiv har till uppgift att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och publicera material inom områderna:
● folkliga och andra äldre visor
● instrumental folkmusik
● äldre populärmusik
● svensk jazz
http://www.visarkiv.se/svavelkom.htm

Smålands Musikarkiv
I Växjö lades 1991 grunden till ett småländskt musikarkiv, musikalierna började ordnas och förtecknas. Sedan 1992 är Smålands Musikarkiv en fast etablerad institution. Samlingarna växer,  materialet breddas. Numera ingår även dansmaterial i samlingarna.
http://www.smalandsmusikarkiv.nu/historik.html

Musiksamlingen på Värmlands Museum
Grunden till musikarkivet lades redan 1976 genom dokumentationsprojektet Folkmusikprojektet. Sedan 1983 finns samlingarna på Värmlands Museum.
Den värmländska folkmusiken är basen i arkivet. Men bland ljudbanden hittar du också dansorkestrar, herrgårdsmusik och en hel del annat. Inspelningarna är gjorda i såväl museets regi som av privatpersoner.
http://www.varmlandsmuseum.se/content

Folkmusikens Hus
Folkmusikens hus är Dalarnas folkmusikcentrum, väl förankrat och med en bred och utblickande verksamhet. Syftet är att sprida kunskap och intresse kring folkmusik och -dans, både som spännande historia och som en kreativ del av nutida musikliv. Verksamheten omfattar utställningar, konserter & danser, utbildning, arkivservice och IT-utveckling. Butiken har ett stort sortiment av CD-skivor, noter och litteratur och fungerar som ett informationsnav för folkmusik och -dans.
http://www.folkmusikenshus.se/

Kontaktnätet
Kontaktnätet är en riksorganisation för ideella föreningar inom musik- och kultur. En riksorganisation för så väl stor, liten gammal eller nyskapad förening. Antal föreningar är för närvarande 170 st.
http://www.kontaktnatet.se