Låtboken Andrastämmor

Låtboken Andrastämmor

Andrastämmor till låtarna i Låtboken.

Andrastämmorna till Låtboken vänder sig både till lärare och elev och varierar därför i svårighetsgrad. Syftet är att elever på olika stadier ska kunna spela tillsammans. Målet är att Du efterhand ska få lust att göra egna stämmor. Förr brukade spelmän spela melodin en oktav under, man spelade "grovt och grant" för att få en fylligare klang. Att sekundera, d.v.s att spela en enkel kompmodell, var ett vanligt sätt att göra stämma. Du hittar några förslag på kompmodeller i häftet.
Se stämmorna här i häftet som förslag.

 

 

 

 

Andrastämmor Pris: 115 kr  (Medelmmar 100 kr)

 Beställning