Unga Glysar

- Unga Glysar är en lärarhandledning

Unga Glysar riktar sig mot kultur– och musikskoleverksamheter och syftet med materialet är att ge musiklärare goda och gemensamma förutsättningar att undervisa elever i folkmusikaliska instrumentala och vokala traditioner. Målet är att ge alla musiklärare möjligheten att jobba med folkmusik, även om de inte tidigare har erfarenhet av det, för att på så vis sprida folkmusiken till fler barn och ungdomar i Sverige.
- Lyssna på ljudfilerna som finns på www.spelmansforbund.se
De säger mer än tusen noter.
- Känn dig fri att använda och anpassa låtarna/materialet efter dina förutsättningar
vad gäller elevunderlag och förkunskaper.- Unga Glysar är en lärarhandledning och boken är alltså inte till för eleverna att läsa ur.
Vi hoppas att du fångas av den svenska folkmusiken och att det här materialet får dig att vilja lära dig och dina
elever mer. Vår önskan är att Unga Glysar ska kunna inspirera och stötta dig i din folkmusikaliska undervisning.
Lycka till!!
Ida Blomqvist, Ingrid Ekman & Isak Björklund

Unga Glysar Pris: 200 kr  (Medlemmar 150 kr)

Beställning