Allspelslåtar 1987

Allspelslåtar - 108 låtar från hela Sverige. Utgivna 1987

Låtarna i denna bok är framtagna av landskapsförbunden. Arbetet med att renskriva och redigera notsamlingen har gjorts av Tord Khans, Leksand. Det finns fem låtar vardera, från resp landskap, totalt 106 (en enstaka från Stockholm fick vara med). Det är många bra låtar som dock börjar komma lite i skymundan nu för tiden. SSR hoppas att samlngen ska bli en lättöverskådlig provkarta på de folkliga melodier som i våra dagar är de mest spridda bland spelmän och folkmusikälskare i Sverige.

 

 

 

 

Allspelsboken  Pris: 100 kr (Medlemmar 80 kr )

Beställning