Spelmansböcker i Norden

Spelmansböcker i Norden är ett evenemang som vill möta det växande intresse kring spelmansböcker som vi just nu ser bland musiker och forskare i Norden.
Spelmansböcker i Norden är en mötesplats där olika intressen för spelmansböcker kan mötas i ett nordiskt sammanhang.

Hundra år av landskap…? Spelmansböcker för spelmä
n

Sveriges Spelmäns Riksförbund, Astrid Selling, i samarbete med Kulturens, är ansvarig för ett seminarium under konferensen som är tänkt som en första träff i en serie i spelmansförbundets regi där Sven Midgren - folkmusiker och pedagog med ett hängivet engagemang i spelmansrörelsen - guidar deltagarna in i spelmansböckernas förlovade värld, bortom landskapsgränser med tillhörande låttyper. Genom musicerande och diskussioner berörs möjligheter och utmaningar som dyker upp när man ger sig i kast med spelmansböckernas repertoar. Vad händer när man dyker ner i spelmansböckerna och hur kan man använda dem för att bredda sin egen och sina medmusikers låtbank?

Spelmansböcker i Norden består av en internationell vetenskaplig konferens som kombineras med en professionell musik- och dansfestival samt pedagogiska workshops.
På så sätt skapas under tre dagar i Växjö i Sverige 21-23 november 2017 ett gemensamt nordiskt – och vidare internationellt – möte för forskare, professionella musiker och dansare samt den stora skaran amatörutövare inom folkmusik och -dans. Genom denna kombination av olika inriktningar blir Spelmansböcker i Norden en arena för ett brett utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan verksamhetsområden.
Evenemangets syfte är att fördjupa kunskaperna och ge perspektiv på melodiers och dansers spridning i Norden i äldre tid samt deras användning i dagens nordiska kulturliv. På samma gång hoppas vi att Spelmansböcker i Norden, som en fokuserad manifestation och internationell mötesplats, kan bli en energiinjektion i det fortsatta levandegörandet av ett spännande men fortfarande underutnyttjat kulturarv som är gemensamt för flera nordiska länder.

Spelmansböcker i Norden är en del av Smålands Musikarkivs 25-årsjubileum och arrangeras tillsammans med Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar, Musik i Syd samt i samarbete med ett flertal nordiska systerinstitutioner: Svenskt visarkiv/Statens musikverk, Stockholm; Dansk folkemindesamling/Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn; Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut, Vasa; Norsk folkemusikklag; Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur.

Mer info