Svenskt Visarkiv

Efterfrågat material blir tillgängligt
Sveriges Radios tidiga folkmusikinspelningar efterfrågas ofta och finns i dag hos Svenskt visarkiv. Det har använts som såväl källmaterial till musikforskning som till inspirationskälla för nya generationer folkmusiker. Merparten av inspelningarna gjordes från tidigt 1930-tal fram till 1960-talets mitt. I runda tal rör det sig om över 7 000 inspelade låtar och visor med omkring 800 spelmän och sångare som nu är tillgängliga att lyssna på för alla.

Matts Arnbergs resa i Folkmusiken
Matts Arnberg och Matilda Strand

Midsommarhelgen 1948 direktsände Sveriges Radio en spelmansstämma från Visby. Ingen av de anställda på radions Musikavdelning ville offra midsommarledigheten för att åka till Gotland, uppdraget gick därför till avdelningens yngste medarbetare – Matts Arnberg.
Med bakgrund inom den klassiska musiken hade Arnberg dittills inte ägnat folkmusiken något nämnvärt intresse, men under midsommarhelgen på Gotland väcktes hans intresse. Arnberg har senare berättat att han förhöll sig likgiltig till den officiella delen av spelmansstämman. Men när buskspelet senare tog vid, där spelmännen spelade under mindre formella former, blev upplevelsen för honom närmast chockartad: ”Det här var ju musik, musik med kvalitét, musik med substans – det hade jag aldrig upptäckt tidigare inom folkmusiken”
Text hämtat från presentationen på Svenskt Visarkiv och bilder från Svenskt Visarkiv

Gå in - läs och lyssna på fantastiskt material!
Mer information på http://musikverket.se/svensktvisarkiv/arnbergs-resa-i-folkmusiken/